17 czerwca 2010

Kim jest aktuariusz?

Mówiąc krótko i ogólnikowo, jest to osoba, która używając narzędzi współczesnej matematyki szacuje ryzyko oraz zarządza nim. Zadaniem aktuariusza jest m.in. ustalenie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych czy kalkulacja marginesu wypłacalności. To są zadania, do których obliguje Ustawa o działalności Ubezpieczeniowej. Innymi zadaniami mogą być kalkulacja składek ubezpieczeniowych czy pomiar ryzyk ponoszonych przez firmę ubezpieczeniową, raportowanie na potrzeby KNF, tworzenie analiz szkodowości czy kalkulację marginesu wypłacalności.

Jak uzyskuje się uprawnienia aktuarialne?

Trzeba zdać cztery ogólnopolskie egzaminy aktuarialne, przeprowadzane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do stania się samodzielnym i pełnoprawnym aktuariuszem należy jeszcze przez dwa lata wykonywać czynności z zakresu matematyki aktuarialnej pod okiem innego aktuariusza oraz mieć wykształcenie wyższe. Licencji nie może zdobyć osoba, która była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Egzamin składa się z części statystycznej, finansowej, zadań z ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Polski egzamin uchodzi za trudny, czego dowodem jest mała liczba osób, które zdały go na przestrzeni ostatnich lat.

Przygotowanie do egzaminów

Przedmioty związane z tematyką aktuarialną wykładane są na wielu kierunkach w ramach studiów magisterskich, zarówno na uniwersytetach, politechnikach, jak i uczelniach ekonomicznych. Zwykle są to kierunki typu matematyka czy ekonomia. Poza tym są prowadzone studia podyplomowe przygotowujące do zdania odpowiednich egzaminów.

Egzaminy z lat ubiegłych dostępne są pod adresem www.aktuariusze.net.pl/

Jakich umiejętności wymaga praca w aktuariacie?

Praca aktuariusza to często budowa odpowiednich modeli matematycznych od początku, więc wymagana jest inwencja. Oczywiście trzeba umieć myśleć w sposób analityczny i logiczny. Trzeba też pamiętać o tym, że praca aktuariusza to nie tylko wzory matematyczne. Często trzeba znać obsługę baz danych np. SQL czy języki programowania, jak choćby VBA. Czasem trzeba poznać jakiś specjalistyczny program informatyczny (np. do kalkulacji rezerw), więc umiejętność szybkiego uczenia i przygotowanie informatyczne są również istotne.

Aktuariusz poza firmami ubezpieczeniowymi

W ostatnich latach znaczenie zawodu aktuariusza wzrosło – stał się on specjalistą poszukiwanym wszędzie tam, gdzie ważna jest ocena ryzyka finansowego długoterminowych projektów.

Nowym miejscem pracy aktuariusza stały się banki oraz fundusze inwestycyjne. Aktuariusze znajdują także pracę w firmach konsultingowych i audytorskich. Do zakresu obowiązków aktuariusza w tych instytucjach należy między innymi: wycena rezerw na świadczenia pracownicze oraz udział w określaniu ryzyka związanego z transakcjami (np. fuzji i przejść spółek) i inne.

Serwis “aktuariusze.eu”, jako profesjonalne biura aktuarialne działające na polskim rynku poleca:

Biuro aktuarialne Prospecto Sp. z o.o.

Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.